מערת המכפלה
מערת המכפלה הינה אתר היסטורי מרשים, בעל משמעות רבה לעם ישראל ולדתות היונקות מתורת ישראל. ראשית תולדות המקום עם שחר האומה הישראלית, והן משתרעות לאורך הדורות עד ימינו אנו. חוויה גדולה צפויה למבקר בו, חוויה המעמידה בפניו בראש ובראשונה את דמותם של האבות והאמהות – מייסדי האומה.

דרום הר חברון - מבוא כללי על האזור / דוד עמית
שתי דרכים מרכזיות מוליכות מחברון דרומה, אל האזור המכונה "דרום הר חברון": הדרך המערבית, היא הכביש הראשי חברון- באר שבע, והדרך המזרחית, שמוליכה אל אזור הנחשב מרוחק ונידח- "ארץ לא נודעת".

אתרים בדרום הר חברון / דוד עמית
סקירה על אתרים בדרום הר חברון: זיף, יטה - יוטה, חורבת עזיז, כרמל, חורבת רבוד.
(מתוך הי דרומא)

חורבת סוסיא / דוד עמית
חורבת סוסיא- שטח חורבות גדול על גבעה נישאה, בגובה 780 מ' מעל פני הים, כשלושה ק"מ ממזרח לכפר סמוע (אשתמוע). היישוב סוסיה אומנם אינו נזכר במקורות, אך השם מצלצל כשם עברי בעל סיומת ארמית.
השרידים הרבים, ובראשם בית הכנסת המפואר, מעידים על יישוב יהודי גדול ומפותח מימי המשנה והתלמוד. השרידים נשתמרו יפה, בעיקר הודות לעובדה שנשארו בשממונם ולא נבנה עליהם יישוב חדש.

סמוע-אשתמוע / דוד עמית
הכפר הערבי סמוע שוכן כ-15 ק"מ מדרום לחברון, בגובה 720 מ' מעל פני הים. ממנו יוצאות דרכים ליטה, לכביש באר שבע-חברון ולחבל יתיר. בשמו נשתמר שם היישוב הקודם-אשתמוע.


בניית אתרים