קורס יום ג' - תולדות עם ישראל בארצו - מחורבן לתקומה

קורס יום ג'-תשע"ח

תולדות עם ישראל בארצו – מחורבן לתקומה

רכז ומדריך: אריה רוטנברג

תאור כללי

טופס פרטים והרשמה בתחתית הדף

הקורס 'תולדות עם ישראל בארצו' יעסוק השנה בתקופה מסוף מרד בר כוכבא ועד קום המדינה. בשבעה ימי עיון, ובשלושה עשר ימי סיור, נעקוב אחר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל לאורך קרוב לאלפיים שנה. נעמוד על רצף היישוב היהודי במשך כל התקופה, ונסיים בסיפור המופלא של שיבת ציון בעת החדשה עד להקמת מדינת ישראל.

תקופה זו תחולק לשבע יחידות. לכל יחידה מתוכנן יום עיון של ארבע הרצאות, וסיורים שמטרתם להמחיש ולחוות את הנלמד בכיתה. מתוך שלושה עשר ימי הטיול, מתוכננים שני סיורים של יומיים ("קמפוסים") בצפון הארץ, ועוד סיור של יומיים רצופים ("קמפוסון") עם לינה בבית, לסיום השנה.

באמצעות ההרצאות והסיורים, נגלה שיהודים לא רק שרדו בארץ לאורך תקופה זו, אלא גם חיו חיי יצירה ותרמו תרומה ניכרת ומשמעותית לתרבות עם ישראל.

 

יחידה ראשונה – התקופה הרומית המאוחרת (ימי התנאים)

ד' במרחשוון (24/10)

יום עיון 1: ההתאוששות אחר מרד בר-כוכבא-"הגלות שלא הייתה"-

1.      מבוא לתקופת המשנה והתלמוד/ פרופ' ישעיהו גפני

2.     מבוא למדרשי הלכה/ הרב ד"ר מאיר ליכטנשטיין

3.     איליה קפיטולינה/ ד"ר גבי ברקאי

4.      לשון המשנה ועריכתה/ הרב ד"ר חנוך גמליאל

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

י"ח במרחשוון (7/11)

סיור 1: תל יבנה, בית גוברין, וירושלים הרומית (איליה קפיטולינה)

בהדרכת אריה רוטנברג

נתחיל בביקור קצר בתל יבנה, המקום ששימש מרכז יהודי חשוב בין המרד הגדול לבין מרד בר כוכבא. התל לא נחפר, וכמעט אין שרידים בשטח, אבל למקום חשיבות רבה כמקום בו התמודד עם ישראל בראשונה עם המציאות החדשה של חיים בארץ בהעדר המקדש.

ניסע מיבנה לגן הלאומי בית גוברין ונכיר את שרידיה של העיר בית גוברין ששימשה כעיר בירה משנית בתקופה הרומית המאוחרת. נבקר באמפיתיאטרון המרשים שהתגלה באתר ושהיה פעיל בתקופה זו. נשמע על בית הקברות היהודי ועל שרידי בית הכנסת הקדום המעידים על הקהילה היהודית שהתקיימה בבית גוברין אחרי מרד בר כוכבא. נסיים במערות הפעמון המפורסמות  שנחצבו בתקופות מאוחרות קצת יותר, ונלמד על תפקידן.

מבית גוברין ניסע לירושלים הרומית המכונה איליה קפיטולינה, ונכיר את שרידיה לאורך הקארדו ועד לחניון גבעתי.

איסוף: 6:50 בנייני האומה / 7:00 מלחה / 7:10 צומת המנהרות / 7:25 אלעזר / 7:30 אפרת / 7:40 אלון שבות / 7:45 כפר עציון

 

ב'-ג' בכסלו (20-21/11)

סיורים 2-3 ("קמפוס") – מיבנה לגליל

נצפין לגליל התחתון לסיור יומיים, ונחזור במנהרת הזמן לימי התנאים. נבקר באזור ובאתרים בהם התפתח המרכז החדש של העם היהודי אחרי מרד בר כוכבא. נצא בעקבות ההנהגה היהודית מיהודה לגליל, ונבקר במרכזים החשובים בימי תפארתם.

ביום הראשון - בית שערים צפורי

בהדרכת איתן עומר

נתחיל את סיורנו בבית שערים בו התקיים יישוב יהודי חשוב בתקופה הרומית המאוחרת. נבקר במערות הקבורה המפורסמות בהן נקברו יהודים מהארץ ומחוץ לארץ ונבדוק את הנחת המסורת שכאן קבור עורך המשנה רבי יהודה הנשיא. נמשיך מבית שערים לציפורי ונבקר במערכת המים ובחפירות הארכיאולוגיות בהן התגלו סימנים מובהקים של היישוב היהודי כגון מקוואות ובית כנסת מפואר. נתלבט ביחד על הקשר בין שרידים אלו לבין השרידים המובהקים של התרבות הרומית העשירה שהתגלו בציפורי כגון התיאטרון והפסיפסים המרהיבים.

ביום השני - טבריה וסוסיתא

בהדרכת שי שצופק

 'ציווה ה' ליעקב סביביו' צריו"- כגון סוסיתא לטבריה.

נסייר בין שרידיהם של עיר יהודית ועיר פוליס נוכרית מתקופת המשנה והתלמוד, גדה אל מול גדה בכנרת. ראשית נהלך ברחובותיה של טבריה הקדומה. ניכנס דרך שער העיר שהתגלתה בחפירות הארכיאולוגיות, נצעד ברחובות העיר בעקבות חכמיה, ונטעם מתלמודה של ארץ ישראל. לאחר מכן נסע לצידה השני של הכנרת ונבקר בחפירות הארכיאולוגיות החדשות באתר סוסיתא. נתרשם משרידיה הרבים של אחת מערי הדקפוליס. נכיר את הווי החיים הנוכרי בתקופה ואת הקשר המעניין שבין התושבים הנוכריים של סוסיתא לבין תושביה היהודים של טבריה .

איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / - צומת המנהרות / 7:15 מלחה / 7:30 בנייני האומה

 

 

יחידה שנייה-שלהי התקופה הרומית, והתקופה הביזנטית (ימי האמוראים)

י"ז בכסלו (5/12)

יום עיון 2: היצירה הארץ-ישראלית - התלמוד, מדרשי אגדה ובתי כנסת

1.      בבל וארץ ישראל-המאבק על ההגמוניה/ פרופ' ישעיהו גפני

2.      התלמוד הירושלמי/ חנן מזאה

3.      "הי דרומא"-היישוב היהודי בדרום הר חברון/ ד"ר דורון שר-אבי

4.      מבוא למדרש אגדה/ ד"ר גילה וכמן

 

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

ח' בטבת (26/12)

סיור 4: סוסיה ודרום הר חברון

בהדרכת אריה רוטנברג

נתחיל  את סיורנו במוזיאון "אדם בהר" בקיבוץ כפר עציון. נראה בתערוכה את כלי העבודה המסורתיים המסייעים להבין את המציאות בחיי היום-יום בתקופת המשנה והתלמוד.

משם ניסע לדרום הר חברון ונעלה ברגל לתל מעון ונערוך תצפית מפסגת ההר על האזור כולו. נתרשם משרידי בית הכנסת וממקווה הטהרה המלמדים על קיומה של קהילה היהודית במקום, בתקופת המשנה והתלמוד.

נמשיך לעיר סוסיה- מקום שלא היה ידוע ממקורותינו והתגלה במפתיע בחפירה ארכיאולוגית. נערוך סיור יסודי באתר אחר שנצפה בחיזיון האור- קולי. נתרשם מבית הכנסת הקדום עם ארון הקודש המשוחזר החדש המוסיף הדר למראה המקום, וכן מהפסיפסים היפים עם כתובות בעברית ובארמית. נעבור במנהרת המילוט ונבקר במערות חצובות שמילאו תפקידים שונים בחיי תושבי העיר. בתצפית על שרידי כפר עזיז, נשמע על תורתו של רבי ישמעאל שהקים שם את בית מדרשו, וכן נאתר את מיקומן של קהילות יהודיות נוספות המוכרות מימי המשנה והתלמוד באזור.

 

איסוף: 6:50 בנייני האומה / 7:00 מלחה / 7:10 צומת המנהרות / 7:25 אלעזר / 7:30 אפרת / 7:40 אלון שבות / 7:45 כפר עציון

 

כ"ב בטבת (9/1)

 סיור 5: "בדרך יריחו" ועד עין גדי

בהדרכת אריה רוטנברג

בנסיעה מזרחה מירושלים, נכיר משרידיה של תנועת הנזירות שצמחה במדבר יהודה בתקופה הביזנטית, כגון מנזר מרטיריוס במעלה אדומים, מנזר אבטימיוס במישור אדומים ומנזרי נחל פרת (וואדי קלט). נערוך ביקור בחאן השומרוני הטוב ובמוזיאון המרשים שהוקם במקום. נראה את שרידי הכנסייה הביזנטית שהתגלתה באתר, ואוסף פסיפסים מרהיבים מבתי כנסת ומכנסיות שהתגלו ברחבי יהודה ושומרון ומוצגים  במוזיאון.

בדרכנו לעין גדי, נערוך תצפית על אזור יריחו ונערן- שני מקומות בהם התגלו בתי כנסת המעידים על קהילות יהודיות שהתקיימו במקום. בעין גדי נבקר בשרידי הכפר היהודי מתקופת המשנה והתלמוד, ונתרשם במיוחד מבית הכנסת הנאה ובו פסיפס בעל כתובת ארוכה ומיוחדת בתכנה.

איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / - צומת המנהרות / 7:15 מלחה / 7:30 בנייני האומה

 

 

יחידה שלישית-מהתקופה הביזנטית לתקופה הערבית הקדומה- (ימי הגאונים)

ז' בשבט (23/1)

יום עיון 3: משלטון נוצרי לשלטון מוסלמי- והיישוב בארץ ישראל

1.       יהודים ונוצרים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית/ פרופסור ישעיהו גפני

2.      הפיוט הארץ-ישראלי הקדום/ ד"ר עדן הכהן

3.      מפת מידבא/ ד"ר גבי ברקאי

4.      ראשית האסלאם והיחס לארץ וליהודים/ שלומי דסקל

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

כ"א בשבט (6/2)

סיור 6: יהודים וקראים ברמלה הבירה ובירושלים

בהדרכת אריה רוטנברג

נתחיל את היום בנסיעה לרמלה, עיר שנוסדה בתקופה הערבית הקדומה ושימשה רוב התקופה כעיר הבירה של דרום הארץ. יישוב יהודי וקראי משמעותי התפתח באותם ימים ברמלה, ואנו נפתח את סיורנו בביקור במרכז המבקרים של העדה הקראית. נשמע מפי דובר העדה על הקראות בימים ההם ובזמן הזה. נראה את בית הכנסת, ונשוחח על מנהגי העדה המיוחדים. בהמשך הסיור, נלמד על תולדות הקהילה היהודית החשובה שהתקיימה ברמלה בתקופה הערבית הקדומה, כפי שמסופר בתעודות שנמצאו בגניזה הקהירית.

בחלק השני של היום נסייר בירושלים הביזנטית בעקבות מפת מידבא, ונסיים בסיפור חידוש הקהילה היהודית בעיר בהתחלת התקופה הערבית הקדומה. נלך בקארדו המערבי משער שכם לאורך רחוב בית הבד עד לרובע הנוצרי. לאחר ביקור ברחבת כנסיית הקבר, נמשיך לשרידי הקארדו הביזנטי, ולשרידים הביזנטיים שהתגלו בחפירות הכותל הדרומי. בחפירות אלו נראה גם את מקום התגלית המרגשת של בית המנורות שבישר את חידוש היישוב היהודי בירושלים על ידי עומר. נסיים את היום בעלייה להר הזיתים בעקבות עולי הרגל היהודים, כפי שמעידות תעודות שנמצאו, גם הן, בגניזה הקהירית.

איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / - צומת המנהרות / 7:15 מלחה / 7:30 בנייני האומה

 

יחידה רביעית-ימי הביניים: מהתקופה הערבית הקדומה, הצלבנית, והממלוכית ועד לתקופה העותמנית (א')-  (ימי "הראשונים")

ה' באדר (20/2)

יום עיון 4: הקשר הייחודי לארץ בימי הביניים (א)

1.      גניזת קאהיר כמקור מידע לחיים יהודיים בארץ ישראל/ פרופסור מנחם בן ששון

2.      הנקדנים ובעלי המסורה/ הרב ד"ר חנוך גמליאל

3.      ארץ ישראל בתורת רבי יהודה הלוי/הרב הלל רחמני

4.      תקופת הזוהר בצפת/ הרב בני קלמנזון

 

הסיורים ליחידה זו יתקיימו אחרי יום העיון הבא .

 

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

יחידה חמישית- ימי הביניים: מהתקופה הממלוכית ועד העותמנית (א')-

י"ט באדר (6/3)

יום עיון 5: הקשר הייחודי לארץ בימי הביניים (ב)

1.      ארץ ישראל בתורת הרמב"ן/ הרב פרופסור עודד ישראלי

2.      שבתי צבי/ הרב שבתאי רפפורט

3.      הרב ישראל נג'ארה והפיוט המאוחר/ פרופסור טובה בארי

4.      ארבעת ערי הקודש/ אריה רוטנברג

 

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

כ"ו באדר (13/3)

סיור 7: מירושלים לחברון בעקבות הרמב"ם, ונוסעים נוספים

בהדרכת אריה רוטנברג

בעקבות ביקורו המרגש של הרמב"ם בהר הבית, נעלה אנחנו ונלך על ההר במסלול המוכר היום כמותר על פי ההלכה. נעיין בתורת הרמב"ם בנושא הר הבית, וננסה לשחזר את מראה ההר בימיו. מהר הבית, נרד לרחוב השושלת ונתרשם מהבנייה הצלבנית ליד שער השלשלת ומהמבנים הממלוכיים לאורך הרחוב. נעלה לבית כנסת הרמב"ן עליו כותב רבי עובדיה מברטנורא בתקופה הממלוכית, ובדרך להר ציון, נשמע על הקמת הרובע היהודי בירושלים. בהר ציון, ליד "קבר דוד", נשמע על המקום בתיאורו המופלא של בנימין מטודלה.

בדרכנו מירושלים לחברון, נפנה מהדרך הראשית ונטייל בחיק הטבע באזור הפורח ליד נס הרים. נגלה שם מבצר צלבני בחורבת עיטאב הקשור אולי באופן עקיף לתורת הרמב"ם בנושא הלכות קידוש החודש.

נסיים את המסע בסיור בחברון הצלבנית והממלוכית. נעמוד על השינויים הגדולים שהתחוללו במבנה מערת המכפלה בתקופות אלו, ונבקר בשרידי המבנה הצלבני הנזכר על ידי רבי עובדיה מברטנורא בשם קבר ישי. נעקוב אחר ביקורם בחברון של הרמב"ם, בנימין מטודלה ורב עובדיה מברטנורא, ונקרא מדבריהם המעניינים על ביקוריהם.

איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / 7:10 צומת המנהרות

 

כ"ד-כ"ה בניסן (9-10/4)

סיור 8-9 ("קמפוס"): עכו, פקיעין וצפת בימי הביניים

עכו הצלבנית והיהודית

בהדרכת איתן עומר

ביום הראשון של סיור היומיים, נחזור בעזרתו של המדריך איתן עומר לתקופה הצלבנית ונטייל בין השרידים המרשימים של עכו הצלבנית. עיר זו שימשה במשך כמאה שנה כעיר הבירה של הממלכה הצלבנית, ובאותו זמן הפכה קהילתה היהודית לקהילה היהודית החשובה ביותר בארץ. במהלך הסיור יודגש הנושא "להיות יהודי בעכו הצלבנית". מצד אחד נכיר את מאפייניה של עכו הצלבנית הלא יהודית, ומצד שני נספר את סיפורם המרתק של אישים יהודים גדולים אשר עברו דרך העיר או אף התגוררו בה, דוגמת בנימין מטודלה, הרמב"ם, הרמב"ן ועוד. נדלג למאה ה-18, ונשמע על הרמח"ל שעלה ארצה וישב בעכו ואף בנה בעיר בית כנסת שבו נבקר. נסיים את היום בבית העלמין היהודי בכפר יאסיף בו קבורים יהודים מהאזור וביניהם אולי גם הרמח"ל.

 

פקיעין, וצפת לדורותיה

בהדרכת ערן מאיר

ביום השני של סיור היומיים, בדרכנו לצפת, נקיים סיור בהדרכת המדריך ערן מאיר בפקיעין, הידועה כמקום בעל רצף יישוב יהודי מימי הבית השני. נבקר בין היתר בבית הכנסת הישן שליד ביתה של משפחת זינאתי הידועה. נמשיך לצפת ונפתח בתצפית מראש המצודה ונגלוש בין הסמטאות ובתי הכנסת. רוחות של מסתורין – סיור בסמטאותיה של צפת העתיקה, בין הלכה לקבלה. מתורתם של האר"י ורבי יוסף קארו ועד ניסי הפלמ"ח בקרבות תש"ח.

 

איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / - צומת המנהרות / 7:15 מלחה / 7:30 בנייני האומה

 

 

יחידה שישית- התקופה העותמנית (ב)- ימי "האחרונים"

ט' באייר (24/4)

יום עיון 6: מהיישוב הישן ליישוב החדש

1.      היחס לארץ ישראל בחסידות ברסלב/ פרופסור צביקה מרק

2.      עלייתם של החסידים ותלמידי הגר"א- השווה והשונה(חלק א')/ ד"ר אריה מורגנשטרן

3.      עלייתם של החסידים ותלמידי הגר"א- השווה והשונה(חלק ב')/ ד"ר אריה מורגנשטרן

4.      מה בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה?/  ד"ר תמר קמינסקי

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

כ"ג באייר (8/5)

סיור 10: העיר העתיקה בירושלים והיציאה מהחומות

בהדרכת אריה רוטנברג

נעקוב אחר ההתפתחות של הרובע היהודי באמצעות ביקור בארבעה בתי כנסת הספרדים ובבית כנסת החורבה. לפני היציאה מהחומות גם נבקר ברובע המוסלמי בו גרו יהודים רבים בתקופה זו. במגדל דוד נעלה לתצפית הנפלאה על העיר העתיקה ממזרח ועל העיר החדשה ממערב, ונבקר בתערוכה המציגה את תולדות ירושלים. נערוך סיור על החומות ואז נצא לביקור בשכונות הראשונות מחוץ לחומה כגון נחלת שבעה, בית דוד ומחנה ישראל.

איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / - צומת המנהרות / 7:15 מלחה / 7:30 בנייני האומה

 

ח' בסיוון (22/5)

סיור 11: מזכרת בתיה, חולדה, יפו-נווה צדק

 בהדרכת ענת הופמן

כל ההתחלות... יום סיור ברוח ימי העליה הראשונה והשנייה.

נצא ליום טיול במישור החוף ובקו המגע שלו עם שפלת יהודה, בו נשמע על ימי בראשית, אנשי בראשית, אתגרים, חלומות ויופי רב.

נתחיל את היום במושבה הציורית מזכרת בתיה- במושבה שמשמרת בבתיה וברוחה את רוח העליה הראשונה, נשמע על דמותו המיוחדת של הרב שמואל מוהליבר על הרתמותו של הברון רוטשילד למפעל הציוני, על המושבה שמייסדיה היו "עובדי אדמה מנעוריהם" ועל הקסם שנשתמר בה על אף שר הזמן.

נמשיך לביקור ביער הרצל בחולדה, נשמע על חיבור המקום להרצל שלא היה במקום מעולם, על ימי פועלי העליה השנייה במקום, ועל אירועים דרמטיים שאירעו במקום בתרפ"ט ובתש"ח.

מחולדה נישא פנינו ופעמינו מערבה, ניסע בדרך העלות ההיסטורית ונחלוף על פני שער ירושלים של בית הספר החקלאי הראשון מקווה ישראל- שם נשמע מעט על המקום ועל פגישה היסטורית שאירעה במקום.

ונסיים את היום ביפו- שם נשמע על מקור עוצמתה- הנמל, על חיבורה לעיר ירושלים בתחנת הרכבת המשוחזרת להפליא, ועל השכונות היהודיות הראשונות מחוץ לחומותיה: נווה צדק ונווה שלום בהן חיו, יצרו ופעלו אנשי רוח רבים בימי העליה השניה: הרב קוק, ש"י עגנון, י.ח. ברנר ועוד ועוד. בסמטאות נווה צדק נסיים את היום ונעפיל חזרה להר.

 

 איסוף: 6:30 כפר עציון / 6:40 אלון שבות / 6:50 אפרת / 6:55 אלעזר / - צומת המנהרות / 7:15 מלחה / 7:30 בנייני האומה

יחידה שביעית – תקופת המנדט

כ"ב בסיון (5/6)

יום עיון 7: בדרך למדינה

1.      התיישבות וביטחון- מהצהרת בלפור ועד לספר הלבן/ ד"ר תמר קמינסקי

2.      התיישבות וביטחון- מהספר הלבן ועד הכרזת המדינה/ ד"ר תמר קמינסקי

3.      חידושי המחקר בידיעת הארץ מימי המנדט/ ד"ר גבי ברקאי

4.      ההתיישבות בהר חברון בימי המנדט/ אריה רוטנברג

 

שעת התחלה:  8:30    שעת סיום: 14:35

 

כ"ט-ל בסיון (12-13/6)

סיורים 12-13 ("קמפוסון"): חברון, גוש עציון והיכל העצמאות

בהדרכת אריה רוטנברג

ביום הראשון של סיור היומיים, נפתח בהכרת שני הניסיונות הראשונים להקים יישובים חדשים בהר חברון- פרשת מגדל עדר ופרשת כפר עציון של הולצמן. לאחר ביקור במקום בו עמדו היישובים בתקופת המנדט, ולאחר שנשמע את סיפורם המיוחד, נמשיך לחברון של ראשית תקופת המנדט. נעקוב אחר התפתחותו של היישוב היהודי העתיק עד לחיסולו הפתאומי בפרוץ מאורעות תרפ"ט. בסיור יסודי במקום, נבקר במקומות כגון הרובע היהודי, בית רומנו, בית הדסה וחלקת קדושי תרפ"ט בבית הקברות היהודי.

נחזור לגוש עציון, ונעסוק בנושא ההתיישבות. נערוך סיור למקומותיהם של ארבעה הקיבוצים שהוקמו בשלהי תקופת המנדט, ונשמע על הרקע המיוחד לעלייתה לקרקע של כל קבוצה. נלמד על מערכת הערכים ועל האמונות והדעות של החלוצים, ונבדוק את מידת הצלחתם בהתמודדותם באתגרים הקשים שמציב אזור הר חברון.

איסוף: 6:50 בנייני האומה / 7:00 מלחה / 7:10 צומת המנהרות / 7:25 אלעזר / 7:30 אפרת / 7:40 אלון שבות / 7:45 כפר עציון

ביום השני של סיור היומיים, נעסוק בהתחלת היום בנושא המערכה על גוש עציון. נפתח בביקור בבית העדות, בו נעקוב אחר המצור הממושך והנפילה של גוש עציון . נצא לשטח כדי להכיר את העמדות השונות בהם לחמו המגינים בגבורה. נתמקד בסיור במהלך הקרב האחרון בו נפלו כה רבים, ושממנו יצאו הניצולים לשבי.

מגוש עציון ניסע בצהריים לביקור יסודי ומרתק בבית הלח"י בתל אביב, ונסיים את היום  במוזיאון בית העצמאות- המקום בו הכריז בן גוריון תוך כדי מלחמה על הקמת מדינת ישראל. 

איסוף: 6:50 בנייני האומה / 7:00 מלחה / 7:10 צומת המנהרות / 7:25 אלעזר / 7:30 אפרת / 7:40 אלון שבות / 7:45 כפר עציון

עלות:

עלות הקורס (כולל דמי הרשמה וכולל הקמפוסים): 2975 ₪ (מסלול אלון). עלות ללא הקמפוסים 2075 ₪.  עלות ל-6 סיורים המסומנים בסמילי: (מסלולים בדרגת קושי קלה): 900 ₪ (מסלול קטלב). פרטים נוספים בטופס ההרשמה

        

  טופס פרטים הרשמה


בניית אתרים