אלה מסעי /בהדרכת הרב ד"ר יואל בן נון-סדרה שניה

יום רביעי י"ג בסיון  (7.6)

תל שילֹה, תצפית וסיור בתל – היכן מקום המשכן? תצפית על עמק לבונה (מגבעת הראל), נסיעה דרך אריאל עד 'אבן העזר' (עיזבת צרטה, בתחום ראש העין החדשה) היכן ולמה נשבה ארון הברית? תצפית וסיור בתל אֲפֵק (מעל מעיין הירקון) – משופטים למלוכה בתל אֲפֵק.

משכן שילֹה וארון הברית בקרב 'אבן העזר'.

 ניסע מירושלים לשילֹה דרך כביש 60, ונתבונן בהבדל בין ארץ בנימין להר אפרים, נצפה על עמק שילֹה ועל תל שילֹה, ונסייר בתל בעקבות החפירות, והחיפוש אחרי מקום המשכן. ניסע לגבעת הראל (ממערב לשילֹה), ונצפה על עמק לבונה ועל חאן לוּבַּאן – נשתדל להבין מהנוף ומהמקורות, היכן היה פסל מיכה, והיכן התערבב עשנו בעשן הקטורת משילֹה. אחר כך ניסע (בלי ארון הברית!) בדרך לעיר אריאל ונמשיך מערבה עד לגבעת 'עיזבת צרטה' (בראש העין החדשה), נתבונן בחפירה של יישוב ישראלי קטן מתקופת השופטים – אולי 'אבן העזר' – ונצפה על שדה הקרב בו נשבה ארון הברית, ונסיים בסיור ממוקד בחלק הקדום של תל אֲפֵק (מעל מעיין הירקון), וננסה להבין מעט מהשינויים שהתחוללו עם כיבוש השרון ועמק החוף על ידי דוד המלך – עם ניצחונות דוד נשוב לירושלים.

 

יום רביעי ד' בתמוז (28.6)  

תצפית וסיור בתל אחוואט (ליד קציר) המזוהה עם חרֹשת הגוים של סיסרא,

תצפית על מוצא נחל עירון לעמק יזרעאל, נסיעה לתבור ותצפית מהר תבור – פירושים שונים למלחמת דבורה וברק, ולשירת דבורה.

סודו של סיסרא – בעקבות דבורה וברק.

 ניסע עד פתחו של נחל עירון (ואדי ערה) ונעלה לתצפית ולסיור לעבר היישוב קציר, וחפירות אל-אחוואט שמתחתיו, שחפר פרופ' אדם זֵרטל ז"ל – נספר מסיפורי סרדיניה והעיר סאסארי, וננסה להבין מבנים נוראגים קדומים, ואיך נפרש את "חרֹשת הגוים" של סיסרא. משם ניסע דרך מעבר עירון, נצפה על המעבר הצר והתלול ביציאה לעמק יזרעאל, וננסה להבין היכן התנהל הקרב "בתענך על מֵי מגִדו" (שופטים ה', יט) – משם ניסע להר תבור, ונלמד להכיר את משמעותו הדתית כמפגש נחלות של שבטי הגליל (ונראה הדים למשמעות זו בראש ההר עד היום) – משם נצפה על בקעת כסולות ועל עמק יזרעאל, ונעקוב אחרי הפירושים השונים לניצחון על צבא סיסרא, ונצפה על מקומה של יעל "עד אֵלוֹן בְּצַעֲנַנים" (שם ד', יא). נשוב עם שירת דבורה בפינו.

 

יום רביעי כ"ה בתמוז (19.7)

תצפית מאזור גבעת המורה – היכן היה מחנה מדיין? נסיעה למעיין חרוד – סיפור גדעון; תל יזרעאל ועין יזרעאל – סיפור שאול, וסיפור אחאב; נסיעה לגלבוע ותצפית מכתף שאול – סיכום ניצחון גדעון, ונפילת שאול

גדעון מול הייאוש – גדעון מול מדיָן.

גדעון היה הראשון ששאל – "ויש ה' עמנו? – איפה הנפלאות של יצאת מצרים אם אנחנו משועבדים למדיָנים? – מלאך ה' אמר לו "לך בכֹחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיָן" (שופטים ו', יג-יד) – נצא להבין את סיפור גדעון בין גבעת המורה לבין הגלבוע – תחילה נאתר את מחנה מדיָן למרגלות גבעת המורה, ואחר כך נקרא את הסיפור ממעיין חרוד – בתל יזרעאל נעבור לסיפור שאול ולסיפורי אחאב, וניסע לגלבוע, לכתף שאול כדי לסכם בתצפית אחת את שלושת הסיפורים. נשוב דרומה עם כמה לקחים, ועם מזמור פ"ג מספר תהילים.

 

 יום רביעי ח' באלול (30.8)

ראש הכרמל וקצה הכרמל (מעל מערת אליהו) – היכן הר הכרמל המקראי? היכן היה מעשה אליהו, ומה משמעותו? נסיעה לעכו העתיקה, לתילי עמק עכו ולתצפית מראש הנקרה – האם נחלו בני ישראל את עמק עכו? האם הגיעו אברהם (בכניסתו לארץ), ויהושע (במרדף אחרי נפילת חצור) לראש הנקרה?  

גבול ישראל-צור – בכרמל או בראש הנקרה?

האם הצליחו שבטי הגליל, זבולון ואשר להתנחל בעמק עכו? מי שלט בעמק עכו בימי דוד ושלמה, ואחריהם? מדוע נשלח אליהו למבחן הכרעה ב"הר הכרמל" (מלכים-א י"ח)? בשאלות אלה נעסוק עד שנגיע לכרמל, ואז נבחן את השאלה, היכן ראש הכרמל המקראי? ניסע לאורך רכס הכרמל, מהמוחרקה עד קצה הכרמל (מעל מערת אליהו), ונצפה אל שפך הקישון לסיכום מאבקו של אליהו. אחר כך ניסע לעכו העתיקה, נחפש את ערי נחלת אשר, אכשף, אפק וכזיב, ואת כבול ובית-העמק (יהושע י"ט, כד-לא) בתילי עמק עכו, ואת "משרפות מים" (יהושע י"א, ח) בראש הנקרה, וננסה להבין את המדרש על 'סולמה של צור' (ראש הנקרה) כגבול התרבות הישראלית מול התרבות הפניקית, מאז אברהם אבינו. בדרכנו דרומה נבחן את הא'-ב' – כתב פניקי או כתב עברי?!

 

יום רביעי כ"ב באלול (13.9)

סיור בתל חצור ובמוזיאון – עדויות לחורבן חצור הכנענית ביד בני ישראל; נסיעה לתל דן וסיור – שער מימי האבות; במה ישראלית מירבעם בן נבט עד ירבעם בן יואש; נסיעה (דרומה) לתל כנרות, תצפית לדרום הגולן ולארץ גשור (צפון-מזרח הכינרת), תצפית מתל רקת (בצפון טבריה) – ערי נפתלי ומלכות דוד מול גשור (ומעכה) – גשור ומעכה וההתנחלות הישראלית.

'מלכ ישראל ומלכ ביתדוד' – עמק כנרות מיהושע עד שלמה, אחאב ובית יהוא

 בדרכנו צפונה ננסה להבין את היעדר הקשר בין נחלת נפתלי, לבין נחלת מנשה בגולן ובבשן – היכן שכנו ממלכות גשור ומעכה, ולטובת איזה צד הן פעלו, מימי משה עד ימי דוד.

את הסיור נפתח במוזיאון של תל חצור (באיילת השחר), ונתבונן בעדות ארכיאולוגית לניתוץ פסלים כנעניים ומצריים בידי בני ישראל – נעלה לתל כדי לזהות את חומת הסוגרים ואת שער שלמה (כמו בגזר), את המבנים מימי אחאב, את הבמה מימי השופטים ואת החציבה הישראלית אל המים (כמו בעיר דוד, בגזר ובמגידו).

בדרך לתל דן נעסוק במלחמות ישראל וארם בימי המלוכה כדי לפענח את כתובת הניצחון הארמית המנותצת, שנמצאה בשער הישראלי בתל דן. נשוב אל ימי האבות בשער הכנעני, שנשמר בשלמותו בתוך הסוללה, ונסיים בבמה הישראלית מירבעם בן נבט עד ירבעם בן יואש, ובסיבות לחורבן ממלכת ישראל.

בחזרה דרומה, נצפה על הכנרת מתל כנרות, ועל דרום הגולן ומזרח הכנרת, מתל רקת, בגבול הצפוני של טבריה, ונחתום בהבנת המערכות בין ישראל וסוריה במלחמת העצמאות, ובמלחמת ששת הימים.

  

  טופס הרשמה


בניית אתרים